Epistemolojik arka planı ile David Hume'un nedensellik eleştirisi için kapak resmi
Başlık:
Epistemolojik arka planı ile David Hume'un nedensellik eleştirisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
1 c. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Batı felsefesi tarihinin en etkili isimlerinden biri olan David Hume, sormuş olduğu sorular ve yanıtları ile kendisinden sonraki gelişmelerde de önemli rol oynamış ve aynı oranda da eleştiriye maruz kalmıştır. Özellikle nedensellik görüşleri bağlamında ele alınmış olan David Hume'u, bu çalışmada kendisinin sormuş olduğu sorular doğrultusunda incelemeye çalıştım. Bu süreçte, çıkış noktası olarak Hume'un kendi düşüncelerini almış olmama rağmen, incelememi derinleştirebilmek adına, kendisine bazı noktalarda yöneltilmiş olan değerlendirilmelere de yer verilmesinin gerekli olduğunu düşündüm. Felsefenin temel belirlenimleri ekseninde geliştirdiği nedensellik eleştirisinin nasıl şekillendiğini ortaya koyabilmek için nedensellik görüşlerine geçmeden önce kendisinden önce aynı akımın temsilcilerinden belli başlı isimlere değinmekle başlayarak, bu sürecin sonunda, Hume'un bilgi felsefesini ve bu bağlamda da asıl konum olan nedensellik eleştirisini ayrıntılı olarak incelemeye çalıştım.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40574.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40574 40574 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order