Anonim ortaklıkta pay sahibinin ıskatı için kapak resmi
Başlık:
Anonim ortaklıkta pay sahibinin ıskatı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 109 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Tezimiz, g,r,ş ve sonuç bölümleri hariç altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anonim ortaklıkta pay sahibinin ıskatı kavram olarak ele alınmış, ıskatın hukuki niteliğine değinilmiştir. İkinci bölüm, ıskatın koşulu ve uygulanmasının anlatıldığı bölümdür. Üçüncü bölümde ıskatın sonuçları, özellikle pay sahibi ve ortaklık bakımından incelenmiştir. Dördüncü bölümde payın değerlendirilmesi ve payı iktisap edenin hukuki durumu tartışılmıştır. Beşinci bölümde ıskatın hükümsüzlüğü ve buna karşı başvurulabilecek hukuki yollar incelenmiştir. Altıncı bölüm olması gereken hukuk bölümüdür. 24.02.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarisi'nın ıskata ilişkin hükümleri burada değerlendirilmiştir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40721.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40721 40721 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order