Diplomatik temsilcinin yargı bağışıklığı için kapak resmi
Başlık:
Diplomatik temsilcinin yargı bağışıklığı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 188 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, diplomatik temsilcilere tanınan yargı bağışıklığının kapsamını tayine çalıştık. Bu kapsamı tayin edebilmek için öncelikle yargı bağışıklığının nasıl bir tarihsel gelişim süreci geçirdiği ve kabul edilmesindeki gerçeyi ortaya koymaya çalıştık. Diplomatik temsilcinin yargı bağışıklığının ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiğini inceledikten sonra, diplomatik temsilcinin bu süre içersinde faydalandığı yargı bağışıklığının neleri kapadığı üzerinde durduk. Yaptığımız bu çalışmada, sonuç olarak, diplomatik temsilcilere tanınan yargı bağışıklığının devletler arasındaki diplomatik ilişkilerin etkin şekilde yürütülmesi sağladığı ve bu nedenle uluslararası alanda barış ve işbirliğine hizmet ettiği, ancak diplomatik temsilci hakkında yargılama yapılmamasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle sırırlanması gerektiği kanaatine ulaştık.
Konu Başlığı:

Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40720.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40720 40720 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order