Yetişkinlerde planlama  : Londra Kulesi Testi'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması için kapak resmi
Başlık:
Yetişkinlerde planlama : Londra Kulesi Testi'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 106 y. : graf., tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmanın amacı, Londra Kulesi (TOLdxTesti'nin farklı eğitim düzeylerinden ve yaş gruplarından (16-19, 20-29, 30-39, 40-59, 60+ yaş gruplarındanolan yetişkinlerde, normlarını belirlemek, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Londra Kulesi (TOLdxTesti norm çalışması, 185'i bayan, 190'nı erkek, toplam 375 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, yaşın, cinsiyetin ve eğitim düzeyinin, Londra Kulesi (TOLdxTesti performansına, bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, özellikle, 60+ yaş grubundaki kişilerin, Londra Kulesi (TOLdxTesti performanslarının, anlamlı derecede, düşük olduğunu ; yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin, Londra Kulesi (TOLdxTesti performanslarının, anlamlı derecede, daha iyi olduğu göstermiştir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40746.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40746 40746 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order