Osmanlı-Cumhuriyet modernleşmesinde iki özgürlük kavramı için kapak resmi
Başlık:
Osmanlı-Cumhuriyet modernleşmesinde iki özgürlük kavramı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
40732T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
VII, 233 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bir Batı-dışı modernleşme sürecinde özgürlük kavramı, salt bir kavram olarak bulunmaz, en başta bir 'özgürleşme' süreci olarak ortaya çıkan modernleşmenin ona yüklediği anlam ve tartışmaların taşıyıcısı olmak zorundadır. Osmanlı-Cumhuriyet modernleşmesinde, siyasal özgürlüklerle, Batı-dışı'ndan kaynaklanan yapısal sorunlar nedeniyle kendini siyaset dışı bir zeminde kültür ve kimlik üzerinden tanımlayan modernleşme ya da özgürleşme projesi arasındaki çatışma, farklı tarihsel ve düşünsel koşullar içinde iki özgürlük anlayışının ortaya çıkışında da temel belirleyici olmuştur: Siyasal bir özgürlük kavramı olarak hürriyet ve siyaset dışı 'özgürleşme' olarak özgürlük. Bu iki farklı özgürlük kavramsallaştırmasını yaratan temel ayrım noktası birincisinin siyaset, ikincisinin ise siyaset dışı bir zeminde anlamlandırılmasıdır. Hürriyet, 1860'lardan itibaren Yeni Osmanlılar'ın "istibdat" olarak adlandırılan modernleşen iktidar karşısında verdikleri siyasal özgürlük mücadelesi içinde, Osmanlı dünyasının kendi düşünsel kaynaklarına, siyasal kültürüne ve kelimenin dilde sahip olduğu kadim anlam dünyasına referansla bir Batı-dışı modernleşme tecrübesi olarak keşfettikleri özgün bir siyasi kavramdır. Özgürlük ise 1930'larda Cumhuriyet'in Kültür Sorunu'ndan 'özgürleşme' çabalarının yoğunlaştığı, siyaset alanının kapandığı ve siyasal özgürlüklerin askıya alındığı bir tarihsellik içinde dilde sadeleştirme çabalarıyla hürriyetin karşısında üretilmiş, özgürlüğü insanın bir iç sorunu ve bir egemenlik meselesi olarak gören siyaset-dışı felsefi bir özgürlük kavramına denk düşer.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40732.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40732 40732 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order