Türk Medeni Kanununa göre mirasçılıktan çıkarma için kapak resmi
Başlık:
Türk Medeni Kanununa göre mirasçılıktan çıkarma
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 125 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Mirasçılıktan çıkarma, biri cezai çıkarma, diğeri koruyucu çıkarma olmak üzere iki türlüdür. İncelememiz, mirasçılıktan çıkarmanın her iki türünü de kapsamaktadır. Mirasçılıktan çıkarma öncelikli olarak, genel bir bakış açısı ile kavram olarak ele alınıp, bu bağlamda mirasçılıktan çıkarmanın tanımı ve unsurları, benzer Miras Hukuku kavramları ile karşılaştırılması ve mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin kanun hükümlerinin hukuk sistemimiz içindeki yeri ve uygulama alanı üzerinde durulacaktır. Tezin geriye kalan bölümlerinde, mirasçılıktan çıkarmanın geçerlilik şartları, geçerli çıkarmanın hukuki sonuçları, mirasçılıktan çıkarmanın geçersizliği ve buna bağlanan hukuki sonuçlar, cezai ve koruyucu çıkarma için ayrı ayrı ele alınıp, adı geçen bu ana başlıklar altında beliren ve mirasçılıktan çıkarmaya özgü hukuki sorunlar irdelenerek, varılan sonuçlar ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40946.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40946 40946 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order