Süt dişlerinde, kemo-mekanik ve geleneksel çürük temizleme yöntemlerinin fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik yöntemlerle karşılaştırılması için kapak resmi
Başlık:
Süt dişlerinde, kemo-mekanik ve geleneksel çürük temizleme yöntemlerinin fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik yöntemlerle karşılaştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 126 y. : şkl., grf., tbl. ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışma kemomekanik çürük temizleme ajanı olan CarisolvTM jeli ve geleneksel döner aletlerin mikrobiyolojik ve fiziko - kimysal etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmanın in vivo bölümünde, yaşları 8-11arasında değişen 30 çocuk çalışma kapsamına alında. Çalışmanın in vitro bölümünde CarsolvTM jeli ve döner aletlerle temizlenen dentin yüzey özellikleri ve pürüzsüzlükleri ile yüzey profilometresi ve SEM ile değerlendirilmiştir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40516.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40516 40516 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order