İç Batı Anadolu Orta Tunç Çağı öncesi metal eserleri için kapak resmi
Başlık:
İç Batı Anadolu Orta Tunç Çağı öncesi metal eserleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
XXXIV, 158, 179 y. : res., tabl., hrt. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, kabaca kuzeyde Marmara denizinden güneyde Akdeniz'e kadar uzanan, Ege sahilleri haricindeki bölge ile Orta Anadolu arasında kalan ve iç Batı Anadolu olarak adlandırdığımız bölgede, başlangıcından Orta Tunç Çağı'na kadar süreçteki metal eserler incelenmiştir. Çalışmanın amacı, söz konusu metal eserlerin tipolojik açıdan değerlendirilmesi ve çevre bölgeler içerisinde gelişiminin saptanabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda İç Batı Anadolu'da kazılarla ortaya çıkarılan ya da münferit olarak bulunmuş metal eserlerin yayınlanmış olanları bir araya getirilirek sınıflandırılmıştır. Sonuçta -bölgedeki araştırma yetersizliğine rağmen- bu çalışma bölge madenciliğinin geçirdiği aşamalara dair ipuçlarına ulaşmamızı sağlamaktadır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40501.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40501 40501 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order