Zorunluluk durumunun ceza sorumluluğuna etkisi için kapak resmi
Başlık:
Zorunluluk durumunun ceza sorumluluğuna etkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XIV, 519 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Zorunluluk durumu ilk çağlardan beri ceza hukukunun en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, zorunluluk durumunun bir hukuka uygunluk nedeni mi yoksa bir mazeret nedeni mi teşkil ettiği veya her ikisine ilişkin özellikler mi gösterdiği konusunda bir sonuca ulaşmaktır. Bu nedenle ceza hukukunun temel kavramları olan hukuka aykırılık ve kusur konularına yer verilecektir. Ayrıca çalışmada zorunluluk durumuyla ilgili olarak hata, iştirak, sınırın aşılması ve yükümlülüklerin çatışması gibi konular da incelenecektir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42075.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42075 42075 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order