Uluslararası hukukta Dicle ve Fırat Nehirleri'nin savaş zamanındaki hukuki statüsü için kapak resmi
Başlık:
Uluslararası hukukta Dicle ve Fırat Nehirleri'nin savaş zamanındaki hukuki statüsü
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 134 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Silahlı çatışmaların çıkmasıyla devletler arasındaki barış zamanındaki ilişkiler bozulur ve uluslararası nehirlerin barış hukuku tarafından belirlenen statüsünde belirsizlik hakim olur. Uluslararası nehirlerin suları ve bunlara bağlı tesisler çatışmalar sırasında askeri hedef teşkil edebilir veya bir silah olarak kullanılabilirler. Bu durumda uluslararası nehirler hukuku, uluslararası insancıl hukuka gönderme yapmanın dışında pek az bir koruma sağlar. Bu yüzden, son çeyrek yüzyılda üç körfez savaşına maruz kalan Dicle ve Fırat nehirleri, lex specialis ilkesi uyarınca jus in bello hükümlerince korunmalıdır. Tez, uluslararası insancıl hukukun Dicle ve Fırat nehirlerine doğrudan veya dolaylı olarak uygulanabilecek ahdi ilke ve kurallarını inceler. Burada suyun müstakil ve münhasır kurallarla korunması sözkonusu değildir; çünkü su, sivillerin hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve sivillere karşı bir silah olarak kullanılmasını sınırlamak üzere dolayısıyla korunur. Bunun ötesinde çevresel korumayı sağlayan ahdi hükümler, sınırlı uygulamaya sahiptir ve henüz bu andlaşmalara taraf olmamış Dicle ve Fırat'a kıyıdaş devletler için teamüli bağlayıcılıktan yoksundur. Bu sebeple, bu nehirleri korumak için, savaşın düzenlenmesinde teamül hukukunun ayırım, askeri gereklilik, orantılılık ve insani ilkelerine dayanmak gerekir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42292.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42292 42292 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order