5187 sayılı yeni Basın Kanunu kapsamındaki basın düzenine yönelik suçlar için kapak resmi
Başlık:
5187 sayılı yeni Basın Kanunu kapsamındaki basın düzenine yönelik suçlar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XIV, 155 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Düzeltilmiş tez.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu Kapsamındaki Basın Düzenine Yönelik Suçlar başlığının tezimizde ele alınmış olan sorun, 5187 Sayılı Basın Kanununda her biri ayrı bir kanun maddesi ile düzenlenmiş olan ve basın suçlarının bir grubunu oluşturan basın düzenine karşı işlenilen suçlarn incelenmesidir. Basın, gazete ve dergi gibi belirli zamanlarda çıkan basılı eserlerle radyo ve televizyon gibi görsel-işitsel kitle haberleşme araçlarından oluşmaktadır. Bu sebeple ilk bölümde öncelikli olarak kitle haberleşme, kitle haberleşme aracı, bir kitle haberleşme aracı olarak basın ve basın hukuku kavramları ele alındıktan sonra basın düzeni, temel kavramları, işleyişi ve süjeleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci Bölümde, basın suçu, basın suçu türleri ve basında ceza sorumluluğu anlatılmıştır. Üçüncü Bölümde ele alınmış olan basın düzenine karşı işlenilen suçlar, üç ana başlık altında sınıflandırılmış; suçların her biri yapısal unsurlarıyla beraber incelenmiştir. Bu unsurlar; 'genel olarak', 'korunan hukuki değer', 'fail-mağdur', 'maddi unsur', 'hukuka aykırılık unsuru', 'manevi unsur', 'suçun özel görünüş şekilleri', 'kusurluluğu etkileyen veya kaldıran haller' ve 'yaptırım'dır. Tezimizin hazırlanmasında öncelikle basın hukuku alanında yazılmış olan tezler incelenmiş, ayrıca makaleler ve kitaplardan da yararlanılmıştır. Bunlardan Kayıhan İçel ve Yener Ünver'in birlikte hazırladıkları Kitle Haberleşme Hukuku adlı eser temel kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca konular ele alınırken Yargıtay kararlarından da örnekler verilmeye çalışılmıştır. Uygulamada basın düzenine karşı işlenilen suçlar alanında sık karşılaşılan sorunlar konusunda bilgi edinebilmek için de basın savcılarıyla görüşülmüştür. Tezimizin 'Sonuç' Bölümünde de uygulamada karşılaşılan bazı güçlüklerden bahsedilmiş, spesifik olarak özellik taşıyan bazı basın düzeni suçlarının değerlendirilmesi yapılmış, bazı eksiklikler tespit edilerek önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42392.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42392 42392 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order