Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim için kapak resmi
Başlık:
Telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 225 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Tahkim yargısı ülkemizde 1999 yılında yapılan Anayasa degisikliklerine kadar imtiyaz sözlesmelerinden kaynaklanan uyusmazlıkların dısındaki uyusmazlıklar için uygulanmıstır. İmtiyaz sözlesmelerinden dogan uyusmazlıklarda, uyusmazlıkların ulusal ve uluslararası tahkim yoluyla çözümlenmesine olanak saglayan Anayasa degisikligini müteakiben, imtiyaz sözlesmelerinde tahkim yoluna iliskin 4501 sayılı Kanun ve uluslararası tahkime iliskin 4686 sayılı kanunlar çıkarılarak imtiyaz sözlesmelerinden dogan uyusmazlıklarda tahkim yolunun islerlik kazandırılmasını saglayan usul mevzuatımıza geçmistir. Bir kamu hizmeti olan Telekomünikasyon hizmetlerinin sunulus yöntemi tüm dünyada oldugu gibi ülkemizde de zaman içerisinde çesitli gelismeler kaydetmistir. Önceleri sadece devlet eliyle yürütülen söz konusu hizmetler daha sonraları özel sektör eliyle de yürütülmeye baslanmıstır. Ancak bu durum idarenin özel sektörü konuyla ilgili olarak yetkilendirmesini ve bu çerçevede düzenleme ve denetleme yapmasını gerektirmistir. Telekomünikasyon hizmetlerine iliskin olarak isletmecileri yetkilendiren ve bu yetkilendirme türlerinden biri olan imtiyaz sözlesmesini yapan ilgili idare 2000 yılında 4502 sayılı Kanunla bagımsız bir idari otorite olarak kurulan Telekomünikasyon Kurumu'dur. Telekomünikasyon hizmetlerinden GSM haberlesme hizmetlerinin yürütülmesine iliskin yapılan imtiyaz sözlesmelerinde uyusmazlık çözüm yolu olarak tahkim belirlenmistir. Bu sözlesmelerden kaynaklanan uyusmazlıklara iliskin olarak ise Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı nezdinde 9 tahkim davası açılmıstır. Türk uygulamasında oldukça yeni bir konu olan imtiyaz sözlesmelerinde tahkim yoluna iliskin ilginç bir örnek olan telekomünikasyon sektöründeki uygulamanın incelenmesi gerek telekomünikasyon sektöründe gerekse diger sektörlerdeki imtiyaz sözlesmelerinden dogan uyusmazlıklarda tahkim yönteminin uygulanması hukukumuzda bazı önemli sonuçlar ortaya çıkarmıstır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42402.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42402 42402 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order