Ceza usul hukukunda uzlaşma kurumu için kapak resmi
Başlık:
Ceza usul hukukunda uzlaşma kurumu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
84, X y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Ceza Usul Hukukunda Uzlaşma Kurumu başlıklı tezim üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci bölümde, uzlaşma ihtiyacının doğuş sebepleri incelenmiş, bireyler ve toplum için faydaları belirtilmiştir. Bu çerçevede cezalandırmanın taraflara yarardan çok zarar verdiği, çözüm sağlayıcı bir yol olmadığı vurgulanmıştır. Uzlaşmanın, anlaşmazlık ve uyuşmazlık hallerinde ortaya çıktığı ele alınmıştır. Devamla uzlaşmanın terim olarak açıklaması, kavram olarak nitelendirmesi yapılmıştır. Uzlaşmanın amacına değinilmiş, temel ilkeleri kapsamlı olarak açıklanmıştır. Yine bu bölümün üçüncü kısmında uzlaşmanın tarihsel gelişimi İslâm Hukukuna geniş olarak değinilmek suretiyle anlatılmıştır.Tezimizin ikinci bölümünde, karşılaştırmalı hukukta uzlaşma inceleme konusu yapılmıştır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi nezdinde cezai konularda uzlaşma konusu araştırılmıştır. Bazı ülkelerdeki durum ve uzlaşma uygulaması bildirilmiştir. Bu bölümün üçüncü kısmında ise, 5560 sayılı kanun öncesinde ve sonrasında Türk Hukukunda Uzlaşma Kurumu maddi, usuli koşullara değinilmek suretiyle açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, uzlaşmanın benzer kavram ve kurumlarla ilişkisi karşılaştırma yapmak suretiyle irdelenmiştir.Tez, uzlaşma kurumu hakkında kanaatimizi açıklayan ve çalışmanın toplu bir değerlendirmesini içeren sonuç kısmıyla neticelendirilmiştir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42406.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42406 42406 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order