Domuzlarda MYcoplasma Hyopneumoniae infeksiyonunun (domuzların enzootik pnömonisi) bakteriyolojik ve serolojik olarak araştırılması için kapak resmi
Başlık:
Domuzlarda MYcoplasma Hyopneumoniae infeksiyonunun (domuzların enzootik pnömonisi) bakteriyolojik ve serolojik olarak araştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
42471T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
X, 43, [3] y. : tbl., ştkl., res. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: T-760/27122005 Bu çalışmada, domuz enzootik pnömonisi'ne neden olan M. hyopneumoniae'nın varlığı Türkiye'de ilk kez bakteriyolojik ve serolojik olarak araştırıldı. Bakteriyolojik inceleme için, Türkiye'de tek yasal domuz üretimi yapılan Kırklareli yöresindeki bir çiftlikte yetiştirilen ve İstanbul'da kesime sevk edilen 102 domuzun kesim sırasında akciğer örnekleri alındı. Hastalığın seroprevalansının saptanması amacıyla, akciğer örnekleri alınan domuzlar da dahil olmak üzere, farklı yörelerde yetiştirilen 384 domuz kan serumu örnekleri ELISA ile incelendi. Bakteriyolojikinceleme sonucunda 102 akciğer örneğinden M. hyopneumoniae izole edilmedi. ELISA ile incelenen 384 domuz serumundan 214'ünde spesifik M. hyopneumoniae antikorları saptandı ve hastalığın seroprevalansı %55.72 olarak belirlendi.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42471.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42471 42471 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order