Parkinson hastalarında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Parkinson hastalarında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
42549T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
X, 134 y. : tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İnglilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu araştırma, Parkinson hastalığı olan bireylerin sosyo-demografik ve hastalık özellikleri ile sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmış kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Mar-Temmuz 2006 tarihleri arasında, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Polikliniği, Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği ile kliniğe başvuran Parkinson hastalığı tanısı konmuş bütün bireyleri kapsamaktadır. Örneklemini ise araştırmanın amacı açıklanarak, bilgilendirme sonrası araştırmaya katılım için izin alınan ve araştırma kriterlerini karşılayan toplam 80 parkinson hastası oluşturmuştur... Araştırmanın sonucunda, hastaların yaş ortalamasının 67,5 ± 8,76 yıl ve % 62,5'inin erkek olduğu, % 95'iinin Parkinson hastalığı risk faktörlerine maruz kalmadığı saptanmıştır. Parkinson hastalığının başlangıcında, ellerde titreme (%78,7), hareketlerde yavaşlama (%31,2), ve kaslarda sertleşme (%23,8) belirtilerinin sıklıkla deyimlendiği; hastalırın %47,5 inin Evri 1'de, %27,5'inin Evre 2'de, %21,2'inin Evre 3'te ve %3,8'inin Evre 4'te olduğu belirlenmiştir... Günülk yaşam aktiviteleri içinde enfazlla 'hareket' aktivitesinde sorunlar yaşayan hastaların, hastalık evresinin ilerlemesiyle, sağlığı algılama şeklinde kötüleşme olduğu ve yaşam kalitelerinin de olumsuz yönte etkilendiği saptanmıştır. Anahtar kelimeler : parkinson hastalığı, yaşam kalitesi, yaşam modeli, hemşirelik bakımı, Nottingham Sağlık Profili.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42549.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42549 42549 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order