Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu için kapak resmi
Başlık:
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 111 y. ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmayı kaleme almaktaki temel amacımız, TFF'nin Kuruluş Kanunu, Ana Statüsü ve TFF Tahkim Kurulu Talimatı ışığında, TFF Tahkim Kurulu'nun hukuki yapısını tartışmaktır. Çalışmamızda benimsediğimiz temel görüş TFF Tahkim Kurulu'nun yeterince bağımsız bir tahkim mahkemesi olmadığıdır. Hâlihazır yapıyı iyi bir şekilde ortaya koyabilmek için çalışmamızda, sportif ihtilafları uluslararası anlamda çözmekle görevli Spor Tahkim Mahkemesi ("CAS") ve FIFA DRC modelini incelemeyi uygun bulduk. Kanaatimizce, bu örneklerin iyi tahlil edilmesi neticesinde TFF Tahkim Kurulu için daha sağlıklı bir yapı önerilebilecektir.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42553.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42553 42553 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order