Hekim hakları için kapak resmi
Başlık:
Hekim hakları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 132 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Tez giriş bölümünde, sağlıklı yaşamak ve buna bağlı olarak hekimlik mesleğinin önemi sorgulanmaktadır. Birinci Bölümde; hekim haklarıyla ilgili kavramların tanımları, tarihi gelişimi, uluslar arası düzenlemeler, hasta hakları karşısında hekim hakları incelenmiştir. İkinci Bölüm; mesleki gereklerinin şekillendirdiği haklar incelenmiştir. Hekimin mesleki bilgi ve becerisini geliştirmesi ve bunun gerekliliği hakkında bilgi verilmiştir. Her meslekte olduğu gibi hekimlik mesleğinde de etiğe uygunluk hakkında açıklamalar yapılmıştır. Çağdaş tıp olanaklarını izlemesi hakkında bilgi verilmiştir. Hekimlik mesleğinde önem arz eden, özgür ve bağımsız karar verme hakkı konusunda detaylı açıklama yapılmıştır. Hekimin meslektaşlarının hatasına ortak olmak ve hukuki infazlarda bulunmak zorunda olmadığı, konusu açıklanmıştır. Hekimin sağlığını korumanın önemi incelenmiştir. Özellikle basın tarafından hekimlere yönelik yapılan eleştiriler hakkında bilgiler verilmiştir. Hekimin çalıştığı kurumda yönetime katılması gerektiği konusu incelenmiştir. Üçüncü Bölümde; Özel hukuk açısından hakları incelenmiştir. Kamu kurumunda, özel kuruluşlarda ya da serbest çalışan hekimlerin maddi ve manevi tazminat sorumluluğu hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu bilgiler verilirken uygulamaya yönelik olarak Yargıtay kararlarından örnekler verilmiştir. Ceza ve ceza muhakemesi hukuka açısından hekim hakları incelenmiştir. Hekimlere yönelik ceza ve ceza muhakemesi hukukumuzdaki düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir . Tez sonuç bölümünde; hasta ile hekim arasındaki ilişki, hekimin çalışma şekli, teşhis ve tedavideki usul ve sonuçları, hekimin mesleğinde dikkat etmesi gereken hususlar, mevcut durumlar, olması gereken ideal kurallar, yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgiler verilmiştir.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42576.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42576 42576 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order