Sıvı yarı iletkenlerin yapısal ve elektronik transport özellikleri için kapak resmi
Başlık:
Sıvı yarı iletkenlerin yapısal ve elektronik transport özellikleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
55 y. : şkl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, egime noktası yakınlarında, silisyumun yapısal, elektriksel özdirenci ve termoelektrik güç gibi taşıma özelliklerinin üzerinde farklı Model (Pseudo) potansiyellerinin uygulanması araştırılmıştır.Bir yarı iletken olarak sıvı Si hesaplanan durgun yapı faktörü, Palmer ve Weeks tarafından ortalama küresel yaklaşığında kesin olarak çözülerek, geri planda tek biçimde bulunan elektronlardan oluşan yüklü katı küre akışkanına uyum sağlanarak elde edilmişlerdir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42586.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42586 42586 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order