Dermatofitoz şüpheli sahipli ve sahipsiz kedilerde Microsporum canis infeksiyonunun ve klinik olarak sağlıklı görünen kedilerde asemptomatik taşıyıcılık durumunun mikolojik olarak araştırılması için kapak resmi
Başlık:
Dermatofitoz şüpheli sahipli ve sahipsiz kedilerde Microsporum canis infeksiyonunun ve klinik olarak sağlıklı görünen kedilerde asemptomatik taşıyıcılık durumunun mikolojik olarak araştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
42606T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
60 s. : tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Kedi dermatofitozunun en yaygın ve önemli etkeni M.canis'tir.Kediler M.canis'in doğal konakçısı ve taşıyıcısı olarak kabul edilirler.Bu çalışmada,İstanbul ilinde dermatofitoz şüpheli sahipli ve sahipsiz kedilerde M. canis infeksiyonunun mikolojik olarak belirlenmesi,ayrıca hastalığın epidemiyolojisinde ve halk sağlığı açısından çok büyük öneme sahip olması nedeniyle klinik olarak sağlıklı görünen sahipli ve sahipsiz kedilerde,asemptomatik taşıyıcılık oranının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42606.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42606 42606 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order