634 sayılı kat mülkiyeti kanunu değişiklik tasarısı üzerinde çalışmalar için kapak resmi
Başlık:
634 sayılı kat mülkiyeti kanunu değişiklik tasarısı üzerinde çalışmalar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
100 s. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça ve ek var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Toplu yaşam alanlarının hızla yaygınlaştığı kent yaşamında,bireyin işyeri ve meskeninin bulunduğu yapının sıklıkla yönetim sorunları çerçevesinde olmak üzere'kat mülkiyeti'kavramı ile karşılaşması kaçınılmazdır.Bu denli yaygın ve işlevsel niteliği olan bir konuda yasal düzenlemelerin sıklıkla gerçekleşmesi gerekir. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu yürürlüğe girdiği 02 Ocak 1966 tarihinden bu yana en kapsamlı olanı 13.04.1983 tarihli 2814 sayılı yasa olmak üzere beş kez değişiklik ve ilave yasalarla değişen zaman ve ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır.Bu çalışmada da yapılan değişiklikler ele alınmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42628.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42628 42628 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order