Rekabet hukuku açısından anlaşma ve uyumlu eylem ayrımı ve hukuki sonuçları için kapak resmi
Başlık:
Rekabet hukuku açısından anlaşma ve uyumlu eylem ayrımı ve hukuki sonuçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 214 y. ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu yüksek lisans tezinde, Türk Hukuk Sistemi'nin genç bir üyesi olan Rekabet Hukuku üzerine özet bilgiler verilmekte ve esas olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesine dayanılmaktadır. Bu kapsamda, tüm çalışma boyunca Rekabet Kurulu'nun konuyla ilgili kararlarına da yer verilmek suretiyle, 4. madde düzenlemesinin genel özelliklerine değinilmekte; söz konusu hükümde yer alan anlaşma ve uyumlu eylem kavramları açıklanmakta; bunlara ilişkin özellik arz eden durumlar değerlendirilmekte; anlaşma ve uyumlu eylem kavramlarının birbirinden ayrılması meselesi üzerinde durulmakta ve kavramlar arasındaki ayrımdan doğabilecek hukuki sonuçlar tespit edilmektedir.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42632.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42632 42632 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order