Uluslararası tahkim hukukunda şemsiye klozlar için kapak resmi
Başlık:
Uluslararası tahkim hukukunda şemsiye klozlar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
84 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lİsans)
Özet:
Günümüzde yabancı yatırımların artması ve dolayısıyla devletlerle diğer devlet vatandaşlarının arasında çok sayıda yatırım ilişkileri doğurmuştur.Yatırım ilişkilerinin artmasıyla yatırımdan doğan ihtilaflar da artmıştır. Yatırımcılar yatırımdan doğan ihtilaflar için devlet mahkemeleri yerine, uyuşmazlığın her iki tarafına da eşit mesafede , tarafsız, uzamn ve güvenilir bir kuruluş olan ICSID ihtilafların çözüm mercii olarak tercih edilir. Bazı devletler arası yatırım andlaşmalarında akit tarafların yatırım taahhütlerine ya da borçlarına riayet edeceğine dair, genellikle 'şemsiye kloz' olarak tabir edilen bir kayıt yer alır.Şemsiye klozun anlamı, kapsamı konusundaki fikir ayrılıkları, akit ev sahibi devlet ile diğer akit devletin yatırımcısı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, DİYA'da uluslararası tahkim mahkemesinin yer alması ; ev sahibi devlet ile yatırımcı arasındaki yatırım sözleşmesinde ise farklı bir tahkim ya da yetki şartı yer alması halinde ortaya çıkar.Çalışmamızda şemsiye kloz hem doktrin hem de ICSID kararları göz önüne alınarak anlatılmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42669.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42669 42669 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order