Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliğinin özellikleri için kapak resmi
Başlık:
Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliğinin özellikleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
X,75 y. : tbl. ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Uzmanlık)
Özet:
Erken bebeklik dönemi riketsli vakalarla, klasik nutrisyonel vakalar arasında gerek klinik ve gerek biyokimyasal parametreler bakımından farklılık olduğu vaka raporlarında bildirilmektedir. Bununla birlikte erken dönem riketsli vakaların klinik, biyokimyasal ve radyolojik özelliklerini yansıtan geniş ölçekli bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada amaç, yaşları 0-6 ay arasında değişen rikets tanısı alan bebeklerin ve annelerinin klinik özellikleri, laboratuar bulguları ve sosyoekonomik durumlaru gözden geçirilerek erken dönem rikets profilinin çıkarılmasıdır.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42707 42707 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order