Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ceza kanunlarındaki değişiklikler için kapak resmi
Başlık:
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ceza kanunlarındaki değişiklikler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2008.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 116 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan ülkelerin hukuksal yapısında değişiklikler yaşanmıştır. İlgili ülkelerin eski ideolojik sistemi terk etmeleri ve öncekinden farklı siyasal yapıları tercih etmeleri bu hukuksal değişimin yönünü belirleyen faktörler olmuştur. Bağımsızlığın ilk yıllarında Sovyet döneminden kalan anayasal ve yasal mevzuata yapılan değişiklikler daha sonraki yıllarda yerini yeni anayasal ve yasal düzenlemelere bırakmıştır. Sovyet sonrası ülkeler 1990'lı yıllarda yeni anayasalarla tanışmış ve bu yeni anayasalar çerçevesinde yeni yasal düzenlemeler yapmışlardır. Bu doğruluktaki yasal düzenlemelerden birisi de ceza kanunlarıdır. Bu tezde Sovyet sonrası ülkelerin kabul ettiği yeni ceza kanunlarıyla Sovyet dönemi ceza kanunlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bağlamda bir taraftan yeni ceza kanunlarının benimsediği kurumlar ortaya konulurken, diğer taraftan Sovyet dönemi ceza kanunlarında var olan kurumlara işaret edilmiştir. Bu ise yeni ceza kanunlarının ilkeler, amaçlar, suç ve ceza kavramlarını tanımlama acısından farklı bir anlayış benimsediğini göstermemize yardımcı olmuştur.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43536.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43536 43536 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order