Kulüp sigortası  : (P&I) için kapak resmi
Başlık:
Kulüp sigortası : (P&I)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
LVI, 648 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Tezimiz beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, P&I kulüplerinin tarihini ve kulüp sigortasının hukuki niteliğini inceledik. İkinci bölümde, kulüp sigortasının taraflarını tanıttıktan sonra, kulüp kurallarındaki giriş ve sona erme hükümlerini inceledik. Üçüncü bölümde, sigorta teminatının kapsamını açıkladık. Dördüncü bölümde tarafların haklarını ve borçlarını ele aldık. Son bölümde ise, kulüp sigortası uyuşmazlıklarını inceledik.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43189.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43189 43189 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order