Türk Ceza Hukuku'nda mala zarar verme suçu ve kriminolojik açıdan vandalizm için kapak resmi
Başlık:
Türk Ceza Hukuku'nda mala zarar verme suçu ve kriminolojik açıdan vandalizm
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xv, 326 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Mala zarar verme suçu, Türkiye'de en çok işlenen suç tiplerinden biridir. Vandalizm olarak adlandırılan mala zarar verme fiilleri, kriminolojik açıdan da önemli bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada öncelikle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu, ceza hukuku açısından analiz edilecektir. Bu kapsamda suçun koruduğu hukuksal değer, suçun unsurları, nitelikli halleri ve yaptırımı incelenecektir. Ayrıca vandalizm olgusunu kriminolojik açıdan da inceleyebilmek amacıyla, çalışmamızda vandalizmin nedenleri çeşitli perspektiflerden ele alınmaya ve bunun yanında, suça ilişkin istatistiki verilere etki eden yaş, eğitim durumu gibi bireysel ve sosyal değişkenler ile ekonomik gelişim, kentleşme gibi çevresel ve sosyal etmenlerin incelenmesine de çalışılmıştır. Yine bu kapsamda suç mağdurlarının gösterdikleri özelliklere de değinilmiştir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44978.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 44978 44978 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order