İştirak nafakası için kapak resmi
Başlık:
İştirak nafakası
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
45576T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
X, 80 y. ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Tez çalışmasının konusunu oluşturan iştirak nafakası, velayet hakkını fiilen kullanan taraf için çocuğun bakım, barınma ve eğitim giderlerine, çocuk ergin oluncaya kadar diğer tarafın vereceği hâkim tarafından takdir edilen katkıyı belirleyen nafaka türüdür. İştirak nafakası, Türk Hukukunda mevcut nafaka türlerinden bakım nafakaları içerisinde yer almakta olup, boşanma veya ayrılık veyahut da evliliğin iptali sonucunda eşlerin, çocuğun korunması, bakım ve eğitim giderlerine yapacağı katkıyı belirlemek amacıyla getirilmiş kanuni bir tedbirdir. Eşler boşandıktan sonra veya haklarında ayrılık kararı verildiğinde veyahut da evliliğin iptali durumlarında çocukların durumu en önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile bu tür durumlarda çocuğun korunması, bakım ve eğitimine yönelik iştirak nafakası kurumuna yer verilmiş, eşlerin bu konuda üzerlerine düşen katkının miktarının belirlenmesi, uygulamada miktarın somutlaştırılmasına yardımcı olacak ölçütler, Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşler çerçevesinde ortaya konulmuştur.Yürürlükte bulunan 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile eşler arasında “eşitlik” ilkesi benimsenmiş ve evlilik birliği ile ilgili tüm hükümler eşlerin eşitliği ilkesine göre düzenlenmiştir. Bu ilke gereğince, eski kanundaki kocanın birinci derecedeki bakım sorumluluğu yerine eşlerin, çocukların bakım, eğitim ve gözetiminde eşit derecede sorumlu oldukları düzenlemesi getirilmiştir. Bu çerçevede iştirak nafakası yalnız baba için asli bir ödev olarak görmemiş, velayet babaya verildiği takdirde anne için de ödeme gücü oranında çocuğun masraflarına iştirak etmesini öngörmüştür.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45576 45576 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order