Ekonomik kalkınma ve küreselleşme sürecinde eğitim için kapak resmi
Başlık:
Ekonomik kalkınma ve küreselleşme sürecinde eğitim
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
vii, 202 y. : şkl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora Tezi)
Özet:
Zikredilen doktora tez çalışmasında "Ekonomik Kalkınma ve Küreselleşme Sürecinde Eğitim" konusu ele alınmıştır. Konunun analizi, 1963'lerden bu yana uygulamaya konulan planlı dönemler Türkiye'sini ve kalkınma planlarının Türkiye gerçeği, özellikle nüfusun farklı eğitim kademelerine göre okullaşma oranları açısından ele alınmaktadır. Aynı zamanda eğitim hizmetinin bir toplumun en önemli modernleşme aracı olduğu üzerinde durulmaktadır. Bilimsel ve teknik devrimin eğitime yapılan yatırımlarla gerçekleşmesi, işgücünün eğitim durumuna göre yapısının incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45651.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45651 45651 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order