Gelenekselci ekol ve modernizm eleştirisi için kapak resmi
Başlık:
Gelenekselci ekol ve modernizm eleştirisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
44323T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2008.
Fiziksel Tanımlama:
VII, 146 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Çalışmada metod olarak, karsılaştırmalı yöntem kullanılmaya çalışılacaktır. Bu bakımdan modern perspektif geleneksel perspektifle farklı açılardan sık sık mukayeseye tabi tutulacaktır. Bununla birlikte, karşılaştırmalar bölümler arasında bulunabileceği gibi, ilgili bölümler içinde de mevcuttur. Nitekim ilk bölümde bu karsılaştırmalara nisbeten daha az, ikinci bölümde biraz daha fazla yer verilecektir. Özellikle son bölümde, modern dönemin en büyük sorunlarından biri olan sahte dinsel gruplar söz konusu olduğunda, mukayeseci tavır daha da belirginleşecektir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44323.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 44323 44323 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order