Adi ortaklıkta temsil için kapak resmi
Başlık:
Adi ortaklıkta temsil
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2008.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 121 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezimizin birinci bölümünde adi ortaklıkta dolaylı temsil hali ve bu şekilde yapılan işlemden doğan hak ve borçların ortaklara (ortaklığa) nakli incelenmiş, ikinci bölümde adi ortaklıkta doğrudan temsil ve genel temsil hükümlerinin adi ortaklığa uygulanabilirliği ve temsil karinesi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde adi ortaklıkta yetkisiz temsil hali ve dördüncü bölümde temsilini hükümleri başlığı altında, ortaklık malvarlığı, bu malvarlığı üzerinde ortakların elbirliği hak sahipliği, ortakları alacaklılarının alacaklarını elde etmeleri ve ortalık borçlarından dolayı ortakların müteselsil sorumlulukları hali üzerinde durulmuştur.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43754 43754 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order