Güven sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Güven sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 346 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Kurumsallaşma ve markalaşma konusu diğer tüm sektörlerde çok daha gelişmiş olmasına rağmen, 1990 sonrası sektörleştiğini söyleyebildiğimiz sağlık alanında ilerleme aşamasındadır. Tüm bu yeni başlangıcına rağmen, artan rekabet ve piyasa koşulları kurumsallaşma ve markalaşma çalışmalarına hız kazandırmıştır. Yapılan bu çalışmada 2008 yılında sağlık sektörün markalaşma ve kurumsallaşma durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada, İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastaneler bir örneklem ile yöneticilerine anket düzenlenmiştir. Yapılan anketle hastanelerin kurumsallaşma da ve markalaşmada hangi aşamada olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak İstanbul'da faaliyet gösteren hastanelerin kurumsallaşma ve markalaşma çalışmalarının sürdüğü gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma, özel sektörün bu konuda yaptığı çalışmaların süreceğini ve sektördeki gelişmenin devam edeceğini bizlere göstermiştir. Çıkan sonuçlar, sektörün geleceği ile markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarındaki beklentiler tezin sonuç kısmında ayrıca ele alınmıştır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43873.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43873 43873 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order