Skip to:Bottom
|
Content
Anastasis  : ortodoks ve batı ikonografisi'nde betimleniş biçimleri için kapak resmi
Başlık:
Anastasis : ortodoks ve batı ikonografisi'nde betimleniş biçimleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
44823T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 124 y. : şkl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Anastasis: Ortodoks ve Batı İkonografisi'nde Betimleniş Biçimleri adlı bu tez çalışmasında tarihsel, toplumsal, kültürel ve coğrafi arka planlar göz önünde tutularak, İncil'de yer almayan İsa'nın Yeraltına İnişi (Anastasis) öyküsünün Ortodoks ve Batı İkonografisi'nde nasıl betimlendiği, ikonografik bir yöntemle incelenmiştir. Özellikle tarihsel süreç içerisinde bu betimleme biçimi veya biçimlerinin nasıl geliştiği ve çeşitlendiği, nedenler ve sonuçlar ile birlikte ele alınmış, bu betimleme farklılıkları üzerinden bir sınıflama yapılmaya çalışılmıştır.Konusunu dini öykülerden alan sanat yapıtları ortaya çıktığı ilk günden günümüze belirli aşamalar ve dönüşümler geçirerek gelmiştir. Bu aşama ve dönüşümler tarih içerisinde ortaya çıkan farklı kültürel, toplumsal ve dinsel yapılanmalar ile doğrudan orantılı olarak gerçekleşmiştir. Dini içerikli sanat yapıtları denilince akla genellikle Hıristiyan toplumlarında üretilen örnekler gelmektedir. Erken dönemlerde pagan sanatının etkisiyle oluşmaya başlayan bu örnekler, zamanla farklı coğrafya ve kültürlere mensup toplumlar tarafından da Hıristiyanlığın kabul görmesiyle kendi karakteristik özelliğini kazanmaya başlamıştır. Zamanla Hıristiyanlık içerisinde yaşanan kilise ve mezhep ayrılıkları sanata da yansımış, batı ve doğuda farklı sanatsal bakış açıları ortaya çıkmıştır. Bütün bu gelişim sürecinde dini konulu sanat yapıtları içerisinde İsa'nın yaşamından öyküler en çok işlenen konuların başında gelmiştir. İsa'nın yeraltına inişini anlatan öykü de bu popüler sahnelerden biri olup, oldukça fazla betimlenmiştir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44823.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 44823 44823 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page