Spinoza felsefesinde beden - bilinç bağlamında özgürlük için kapak resmi
Başlık:
Spinoza felsefesinde beden - bilinç bağlamında özgürlük
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 200 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
Spinoza felsefesinde insanın özgürlüğünü ele aldığım bu çalışmada Spinoza özgürlüğü Tanrı ya da Doğa anlayışı bağlamında ortaya koyar. Tanrı mutlak olarak tek özgür olan varlıktır ve o sonsuz olan öznitelikleriyle sonsuzca etki ettiği için özgürdür. Tüm var olanlar Tanrı'nın özniteliklerinin birer sonlu moduslarıdır. Bu sonlu moduslar içinde insan beden-ruhtan oluşmaktadır ve yalnızca insan bilinçli bir var olan olması dolayısıyla özgürlüğün olanağına sahiptir. Spinoza özgürlük ile zorunluluğu ilişkilendirmiş ve özgürlüğü zorunluluğa bağlanma, kendi doğasının zorunluluğuna göre etki etme olarak tanımlamıştır. Bu nedenle özgürlük yalnızca akılda, ruhta değil, insanın zorunluluğa bağlılığını sağlayan bedenle birlikte gerçekleşmektedir. İnsan bedeni ve ruhuyla birlikte etki ettiğinde, yani özüne, doğasına göre etki ettiğinde özgür olmaktadır. İnsanın kendi özüne dayanan etki etmesi nedenlerin bilgisine sahip olarak, kendi öz bilincine, yani kendi doğasının ve özünün bilincine sahip olarak etki etmesidir. Bu nedenle insan bilmek zorundadır. İnsan aklın egemenliğinde olduğu zaman doğruyu, iyiyi, kendisine yararlı olanı bulacak ve bu doğrultuda erdemli, özgür ve mutlu olacaktır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45691.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45691 45691 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order