Akut Lenfositer lösemi ve akut myelositer lösemili hastalarda adiponektin, insülin benzeri büyüme faktörü-I, insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 düzeylerinin değerlendirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Akut Lenfositer lösemi ve akut myelositer lösemili hastalarda adiponektin, insülin benzeri büyüme faktörü-I, insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 düzeylerinin değerlendirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
ıv, 40 y. : tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var kaynakça var
502:
Tez(Uzmanlık)
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45761.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45761 45761 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order