Yenilenebilir enerji kaynakları Avrupa Birliği ve Türkiye uygulamaları için kapak resmi
Başlık:
Yenilenebilir enerji kaynakları Avrupa Birliği ve Türkiye uygulamaları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
45807T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 160 y. : tbl., res. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
Çalışmamızda yenilenebilir kaynakların neler olduğu, nasıl ortaya çıktığı, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de bu kaynaklar konusunda neler yapıldığı incelenmektedir.Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanımının yapılmasına, nasıl ve ne zaman kullanılmaya başlandığının anlatılmasına ve güncel olarak bu kaynakların küresel enerji tüketiminden aldıkları paya yer verilmiştir. İkinci bölüm ülkemizin tüm müktesebatını uyumlaştırmaya çalıştığı AB'deki durum incelenmiştir. AB'de bu alanda yapılan çalışmalar, birliğin aldığı tedbirler, teşvikler ve düzenlemeler araştırılmıştır. Son bölümde ise Ülkemizde yapılan çalışmalar incelenmiş ve sonuç olarak önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada enerji santrallerinin kurulu güçleri megawatt (Mw) cinsinden yıllık üretim miktarları ise gigawatt (Gw) cinsinden verilmiştir. Enerji santrallerinin kurulum maliyetlerinin hesaplanmasında sektör temsilcileri ve konu uzmanlarının görüşlerine de başvurulmuştur.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45807.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45807 45807 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order