Küllüoba Höyüğü kalkolitik ve ilk tunç çağı küçük buluntuları  : (yontmataş aletler ve metal eserler hariç) için kapak resmi
Başlık:
Küllüoba Höyüğü kalkolitik ve ilk tunç çağı küçük buluntuları : (yontmataş aletler ve metal eserler hariç)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
44504T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xix, 231, 72, 31 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Mimari ve çanak-çömlek buluntuları dışında, kazılarda ele geçirilen ve günlük yaşamda kullanıldığını bildiğimiz çeşitli aletler, statü eşyaları ve dini semboller gibi buluntu grupları için arkeolojide "küçük buluntu" tanımlaması kullanılır. Bu buluntular insanoğlunun yaşam şeklinden, beslenme alışkanlıklarına, tanrıyı algılayış biçiminden sanatına kadar birçok konunun açıklığa kavuşmasına katkıda bulunur; dolayısıyla, özellikle tarihöncesi dönem kültürlerinin tanımlanması ve yayılım alanlarının belirlenmesinde, çevre ve uzak bölgelerle olan kültürel ve ticari ilişkilerin boyutlarının saptanmasında -bazı durumlarda- mimari ve çanak çömlekten de daha fazla önem taşıyabilir. İşte bu çalışmada, Küllüoba Höyüğü'nde 1996-2007 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda, Geç Kalkolitik sonlarından İTÇ III ortalarına kadar olan zaman dilimine ait yerleşim katlarında ele geçirilen (yontmataş aletler ve metal eserler hariç) küçük buluntular ele alınmıştır. Kil, kemik ve taştan şekillendirilmiş olan bu buluntular toplam 1515 adettir. Söz konusu höyükte, Geç Kalkolitik sonlarından M.Ö. 2 binyıla başlarına kadar kesintisiz yerleşilmiş olması Küllüoba'yı, batı Anadolu'nun bilinen en uzun stratigrafilerine sahip üç veya dört yerleşmesinden biri konumuna getirmiştir. Bu durum -diğer buluntu grupları için olduğu kadar- küçük buluntuların kronolojik olarak değerlendirilmesi açısından da ideal bir durum yaratmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44504.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 44504 44504 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order