Yezidilik teolojisi için kapak resmi
Başlık:
Yezidilik teolojisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
43845T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2008.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 124 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Farklı inançları bünyesinde barındıran Yezidilik, Ortadoğu dinleri arasında oldukça dikkat çekici bir yere sahiptir. Yezidilerin kendi kaynaklarından hareketle inanç sistemini; Tanrı inancını, Yezidilik teolojisinde merkezi bir yeri olan Melek Tavus ve melek inancını, Şeyh Adi inancını, evren ve insan anlayışlarını, tenasüh inancını, ölüm ve öte dünya algılarını incelemek Yezidiliği ve Yezidileri tanımak ve anlamak için oldukça önemlidir. Tektanrıcı bir inanç sistemine sahip olan Yezidilikte her şeyi yaratan Yüce Tanrı, Huda, Azda, Yezdan gibi isimlerle tavsif edilir. İnanç sisteminin merkezinde baş melek Melek Tavus'a ilişkin öğretiler yer alır. Dünyanın yönetimi ve denetimi üzerinde büyük bir gücü olduğuna inanılır. Onunla birlikte altı büyük meleğin varlığı da kabul edilir.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43845.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43845 43845 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order