Türk borçlar hukukunda ibra için kapak resmi
Başlık:
Türk borçlar hukukunda ibra
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 103 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
İbra sözleşmesi, alacaklının borcunu elde etmeden alacağından vazgeçerek borçluyu borçtan kurtarma iradesini belirtmesi ve borçlunun da bunu kabul etmesi üzerine oluşmaktadır. Borçlar hukukunda olduğu gibi Türk iş hukukunda da ibra yasal olarak düzenlenmemiştir. Bu boşluk Yargıtay kararları ile doldurulmaya çalışılmıştır.Tarafların arasındaki ilişkinin çözümlenmesi amacıyla düzenlenen "ibra sözleşmesi" açık ifadelerle kanunlarımızda düzenlenmemekle birlikte; öğreti ve Yargıtay uygulamasıyla açıklığa kavuşturulmaya çalışılan ve genel kabul gören bir kurumdur. Tarafların bu sözleşme içeriğini, ibra sözleşmesiyle birlikte bir çok başka sözleşmenin unsurlarını da barındıracak şekilde düzenlemeleri, bu kurumun açık bir sistematiğe ve kapsamının belirlenememesine yol açmaktadır. Yargıtay kararlarında bile feragatname, sulh sözleşmesi, menfi borç ikrarı adı altında düzenlenen belgeler de ibra kavramı altında değerlendirilmektedir.Bu konuda yasal bir düzenleme bulunmaması ayrıca ibra kurumunun hukuki niteliğini tartışmalı olmasının, geçerlilik koşullarının Yargıtay kararlarında yer bulmasının da sebebidir. İbraname çelişkili olmamalı, açık, kesin ve kapsamı belli olmalıdır. Maalesef Yargıtay' ın ibra konusunda vermiş olduğu tüm kararlar tutarlılık göstermemektedir. Bu sebeple ibra, Borçlar Kanunu Tasarısı' nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Böyle bir düzenleme, hukukun etkinliği ve güvenirliği bakımından en güzel çözüm tarzı olacaktır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44984.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 44984 44984 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order