5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nda hakaret suçu için kapak resmi
Başlık:
5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nda hakaret suçu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 170 y. ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
ÖZET: Bu çalışmada, Türk Ceza Yasaları ve Uluslar arası Düzenlemeler, Yargıtay içtihatları ve öğretideki tartışmalardan yararlanılmış; hakaret suçunun oluşumu, özel görünüş biçimleri ve hakaret suçu ile ilgili uygulamada karşılaşılan güçlükler anlatılmıştır.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46284.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 46284 46284 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order