İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı servislerinde 2010 yılı ilk yarısı hastane enfeksiyonu sürveyansı için kapak resmi
Başlık:
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı servislerinde 2010 yılı ilk yarısı hastane enfeksiyonu sürveyansı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
viii, 114 y. : tbl., şkl. ; 30 cm.
502:
Tez(Uzmanlık)
Özet:
Bu çalışmanın amacı hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı servislerinde altı aylık dönemde prospektif olarak laboratuvar ve hastaya dayalı hastane enfeksiyonu sürveyansı yapmak ve elde edilen veriler ile hastane enfeksiyonu epidemiyolojisini, etken mikroorganizmaları ve direnç özelliklerini değerlendirmek, hastane enfeksiyonu saptanan hastaların risk faktörlerini belirlemek ve yoğun bakım ünitelerinde girişimsel araç ilişkili hastane enfeksiyonu hızlarını saptamaktır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47655.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47655 47655 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order