Skip to:Bottom
|
Content
Tüzel kişilerde kişilik hakkı ve konuları için kapak resmi
Başlık:
Tüzel kişilerde kişilik hakkı ve konuları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
47720T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 260 y. ; 30 cm.
502:
Tez(Doktora tezi)
Özet:
Çlışma tüzel kişilerin kişilik hakkı sahipliğini, bu hak kapsamında tüzel kişilerin barındırabileceği başlıca kişisel değerlerin incelenmesini,kişisel değerlere yönelik bir ihlal halinde baş vurabilecekleri hukuki yolları ele almaktır. Bu çerçevede özellikle kişisel değerlerin tüzel kişiler özelindeki kapsamı, bu değerlerin saldırıya uğraması halinde ileri sürülebilecek taleplerin tüzel kişile ölçeğinde taşıdığı özellikler inceleme konusu yapılmıştır. Çalışma,ulus hukukuna ilişkin bazı noktalara değinilerek sonlandırılmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47720.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47720 47720 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page