Lizbon büyüme ve istihdam stratejisi  : reformların beşiğindeki Avrupa Birliği için kapak resmi
Başlık:
Lizbon büyüme ve istihdam stratejisi : reformların beşiğindeki Avrupa Birliği
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
44484T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2008.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 122 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Günümüzde makro-ekonomik istikrar ve yapısal fleksibilite Avrupa'da ve özellikle Euro Bölgesi'nde ekonomi politikalarının en temel prensipleridir. Makro-ekonomik istikrar, Maastricht ve Amsterdam anlaşmalarıyla çerçevesi çizilmiş olan istikrar odaklı para ve tutarlı kamu maliyesi politikalarına dayanırken, yapısal (ya da mikro-ekonomik) fleksibilitenin Lizbon Stratejisi'nde öngörülmüş olan yapısal reformlarla sağlanması amaçlanmıştır. Makro-ekonomik performansın Euro Bölgesi'nde hiç de tatmin edici olmadığı bugünlerde, yapısal reformlarla bu eksikliğin giderilmesi ümit edilmektedir. Başka bir ifadeyle, yapısal piyasa reformları sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve istihdamı artırmak için anahtar kabul edilmiştir. Büyüme ve istihdam ise yükselen küresel rekabet, sürekli artan yaşlı nüfus ve hızlı teknolojik değişme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunan Avrupa'nın kendine has sosyal ve ekonomik modelinin devamını sağlaması adına elzemdir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44484.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 44484 44484 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order