Türk hukukunda yasal danışmanlık kurumu için kapak resmi
Başlık:
Türk hukukunda yasal danışmanlık kurumu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
viii, 88 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu tezin konusu Türk Hukukunda yasal danışmanlık kurumudur. Tez, giriş, ve sonuç bölümü dışında dört bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde konunun takdimi ve çalışma metoduna yer verilmiş, daha sonra birinci bölümde; yasal danışmanlığın kavramsal ve yasal olarak yerinden ve diğer vesayet hukuku kurumlarından farkından; ikinci bölümde, yasal danışman tayini için gerekli şartlar, gerekli hallerden, üçüncü bölümde yasal danışmanlığın türlerinden, son bölümde ise yasal danışman tayininde usul, yasal danışmanın sorumluluğu ve yasal danışmanlığın sona ermesinden bahsedilmiştir. Yasal danışmanlık kurumu incelenirken kurumun tarihsel kökeni araştırılmış bunun haricinde her bir temel başlık anlatılırken kendi içindeki ayrımlara yer verilmiş ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öğretide ki farklı görüşlerden ve Yargıtay kararlarından bol miktarda yararlanılmıştır. Sonuç bölümünde ise vesayet hukuku kurumları içerisinde amaç-araç uygunluğu bakımından en elverişli durumda bulunan yasal danışmanlık kurumunun öncelikle yasal ve akademik çevrede daha sonrada uygulayıcılar bakımından hak ettiği yeri bulması temennisi ve gerekliliği dile getirilmiştir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45035.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45035 45035 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order