Soylulaştırma projelerinin çift yönlü simetrik model kavramları çerçevesinde değerlendirilmesi : Sulukule ve Fener-Balat örnekleri için kapak resmi
Başlık:
Soylulaştırma projelerinin çift yönlü simetrik model kavramları çerçevesinde değerlendirilmesi : Sulukule ve Fener-Balat örnekleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
45502T
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 198 y. : şekil, tablo, grafik ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2009.
Özet:
Bu çalışmada, Grunig ve Hunt'ın çift yönlü simetrik halkla ilişkiler modelinin, İstanbul Fatih Belediyesi'nce Sulukule ve Fener-Balat'ta yürütülen kentsel dönüşüm projelerindeki geçerliliği ampirik olarak sınanmaktadır. Projenin baş aktörü olan Fatih Belediyesi'nin, konu ile ilgili olarak, medya ve kendi web sayfasında yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında, iletişim çerçevesinde, adını koymadan da olsa, dört halkla ilişkiler modelinden çift yönlü simetrik modeli kullandığı iddiasında olduğu izlenimi edinilmektedir. Bu iddianın geçerliliğini ampirik olarak sınayabilmek için, Sulukule ve Fener-Balat bölgelerinde yüz yüze görüşmelere dayalı saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Sulukule'de yapılan saha çalışmasından elde edilen bulgu, çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığını göstermektedir. Ayrıca, Sulukule kentsel dönüşüm projesine karşı çıkanların Roman, eğitim ve gelirleri düşük düzeyde olan kişiler olduğu regresyon analizi sonucu ortaya çıkmaktadır. Fener-Balat bölgesindeki bulgular da yine iddia edilenin aksine, dördüncü modelin pratikte geçerli olmadığını göstermektedir. Sulukule projesiyle ilgili demokratik bir karara ulaşmanın gerçekleştirilebilir olup olmadığı, entelektüel bir deney (intellectual experiment) aracılığıyla, önce sosyal seçim kuramı, sonra da müzakereci demokrasi (deliberative democracy) yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular, Roman olmayanların Romanları "sempatik" bulup bulmamalarına göre değişmektedir. Buna göre, Roman olmayan karar vericilerin Romanları sempatik bulması durumunda, Romanların lehine bir karar çıkmaktadır: Sulukule'nin tarihi ve kültürel kimliğine uygun olarak yenilenmesi. Romanların sempatik bulunmaması durumunda ise, Taşoluk'a taşınılması projesi, demokratik karar alma sürecinden çıkan sonuç olmaktadır.
Son Zamanlarda Geldi:
İLT-TEZ00367 (2. kopya)
Coğrafi Konu:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45502.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45502 45502 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...
Tez İLT-TEZ00367 İLT-TEZ00367 İletişim Fakültesi Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order