Türk Ceza Hukuku'nda geri verme kurumu ve avrupa tutuklama yakalama müzekkeresi için kapak resmi
Başlık:
Türk Ceza Hukuku'nda geri verme kurumu ve avrupa tutuklama yakalama müzekkeresi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
237 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Geri verme, Uluslararası Ceza Hukukunun özellikle adli yardımlaşmanın en önemli enstrümanlarından birisidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun 18. maddesinde genel olarak düzenlenmiş olup, taraf olunan uluslararası sözleşmelerce ayrıntıları tamamlanmaktadır. Çalışmamızda uluslararası sözleşmelerce tamamlanan Türk Hukuku incelenecek olup, özellikle Suçluların şadesine Dair Avrupa Sözleşmesi üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda geri verme kurumuyla ilgili olarak genel bilgilerle okuyucu bilgi sahibi yapıldıktan sonra ilgili maddeler gereğince uygulamanın hangi safhalardan geçtiği ve geri vermenin sonuçları okuyucuya anlatılacaktır. Çalışmamızın son kısmında ise Türkiye?nin taraf ol(a)madığı Avrupa Tutuklama Müzekkeresi projesi analiz edilecektir. Avrupa Birliği?nin, Suçluların Gadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin yetersiz kalması üzerine üye devletler arasında yürürlüğe koyduğu bu proje, kısa geçmişine rağmen gayet başarılı bir model olmuştur. Bu doğrultuda Avrupa Tutuklama Müzekkeresine genel bir bakış atılacaktır. Okuyucunun dikkatini ise daha çok terminolojide yaşanan çeviri problemleri ve Suçluların şadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin geri kalmışlığı çekecektir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47080.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47080 47080 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order