Türk rekabet hukukunda birleşme ve devralmalarda ( yoğunlaşmalarda) yan sınırlamalar için kapak resmi
Başlık:
Türk rekabet hukukunda birleşme ve devralmalarda ( yoğunlaşmalarda) yan sınırlamalar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
47121T
Yayın Bilgileri:
İstanbul : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
x, 162 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde rekabet hukuku anlamında birleşme ve devralmalar (yoğunlaşmalar) incelenmiştir. Bu bölümde, hangi hallerin birleşme ve devralma sayıldığı ve birleşme ve devralmaların şartları açıklanmaya çalışılmıştır. Tezimizin ikinci bölümünde ise yan sınırlama kavramı işlenmiştir. Bu bölümde de yan sınırlamaların niteliği, kapsamı, şartları ve uygulamada görülen yan sınırlama şekilleri ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde ise Rekabet Kurulunun yan sınırlamaları nasıl değerlendirdiği ve yan sınırlamalar hakkında Kurul tarafından nasıl kararlar verildiği izah edilmeye çalışılmıştır.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47121.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47121 47121 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order