Bayilik sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları için kapak resmi
Başlık:
Bayilik sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 294 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Tezin konusunu, bayilik sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları oluşturmaktadır. Bayilik sözleşmesi çerçeve niteliğinde, sürekli, öyle bir sözleşmedir ki, üretici malların tamamını veya bir kısmını belirli bir bölgede satmak üzere bayie göndermeyi; buna karşılık olarak bayi de, üreticinin dağıtım ağına dâhil olarak sözleşme konusu mal veya hizmeti kendi adına ve hesabına satmak ve bu mal ile hizmetlerin sürümünü artıracak faaliyetlerde bulunmak yükümlülüğünü üstlenir. Bayilik sözleşmesi, Borçlar Kanunu'nda veya diğer kanunlarda unsurlarıyla birlikte düzenlenmediğinden isimsiz bir sözleşmedir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47137.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47137 47137 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order