Anonim ortaklığın devralınması için kapak resmi
Başlık:
Anonim ortaklığın devralınması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xx, 459 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
ÖZ Kendisine has hukuki özellikleri ve sonuçları ile özel bir hukuki işlem çeşidi olan "anonim ortaklığın devralınması"nı incelediğimiz tezimizde, vardığımız öncelikli sonuç, devir konusu olan anonim ortaklığın iktisadi açıdan "firma"yı karşıladığıdır. Buradaki devir, anonim ortaklık hukuken bir "kişi" olduğuna göre, ancak anonim ortaklığın kontrolünün el değiştirmesi anlamına gelmektedir. Anonim ortaklıkta kontrol, yönetim üzerindeki hâkimiyettir. Kontrolü elde etmenin çeşitli araçları bulunmakla birlikte, kural bir mal varlığı değeri olan kontrolün, pay sahiplerinde ve bunlar içinde de çoğunluk pay sahiplerinde olduğudur. Bu durum, pay sahibi kontrolüdür, ancak kontrolün pay sahiplerinden uzaklaşması, böylelikle kontrol - mülkiyet ayrımının ortaya çıkması da mümkündür.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46002.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 46002 46002 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order