Amerikan idare hukukunun temel kavramı olarak regülasyon ve Türk idare hukukuna yansımaları için kapak resmi
Başlık:
Amerikan idare hukukunun temel kavramı olarak regülasyon ve Türk idare hukukuna yansımaları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
45721T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 304 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez (Doktora)
Özet:
Bu çalışmanın amacı, Amerikan İdare Hukukunun temel kavramlarından biri olan regülasyonun esas ve yöntemini karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Bu tür bir araştırmayı yapabilmek için, devletin regülasyon faaliyetini neden ve nasıl yaptığının sorgulanması gereklidir. Bu kapsamda, regülasyonun ekonomik ve yasal temelleri kapsamındaki tarihsel gelişimi ortaya konmuş ve böylelikle deregülasyon, yani regülasyonsuzlaştırma hareketinin altında yatan hukuki, teknik ve ideolojik değişimlerin açıklanması da daha kolay bir hale gelmiştir. Nihayet, çalışma, regülasyon ve deregülasyonun sonuçlarını, belirli sektörler bakımından ayrı ayrı ele almaktadır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45721.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45721 45721 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order