Yerli ve yabancı profesyonel futbolcu alacaklarından doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülmesi için kapak resmi
Başlık:
Yerli ve yabancı profesyonel futbolcu alacaklarından doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 83 y. ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalısmayı yapmaktaki temel amacımız, yerli ve yabancı profesyonel futbolcuların alacak uyusmazlıklarının tahkim yolu ile çözümü usulünü ortaya koymaktır. Çalısmamızda benimsediğimiz temel görüs, yerli futbolcuların alacak uyusmazlıkları hakkında münhasır yetkili Türkiye Futbol Federasyonu Uyusmazlık Çözüm Kurulu ile Tahkim Kurulu'nun yeterince bağımsız ve tarafsız tahkim kurulları olmadığı ve bu sebeple yerli futbolcuların hak arama özgürlüğünün kısıtlandığı yönündedir. Çalısmamızın basında genel olarak spor hukukunda tahkim müessesesini incelemeyi uygun bulduk. Bu bağlamda, spor hukukunda tahkimin tercih edilme sebepleri, Türk spor hukukundaki tahkim düzenlemeleri, milletlerarası spor yapılanması ve milletlerarası spor hukukundaki tahkim düzenlemelerini inceledik. Çalısmamızın ikinci bölümünde ise, yerli yabancı profesyonel futbolcu kavramından ne anlasılması gerektiğine, profesyonel futbolcu sözlesmesine, yerli profesyonel futbolcuların alacak ihtilaflarında görevli ve yetkili tahkim kurullarına, bu kurulların yargılama usullerine değindik. Çalısmamızın son bölümünü ise, yabancı profesyonel futbolcuların alacak ihtilaflarının tabi olduğu usule ayırdık. Bu kapsamda öncelikle FIFA'yı ve bu kararları temyizen inceleyen CAS' ın yargılama yetkisini ayrıca CAS kararlarının iptali ve tenfizini inceledik.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48149.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 48149 48149 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order